Chefsrekrytering

Vår arbetsmetod skapar dynamik mellan klient och kandidat
Vår arbetsmetod tillsammans med vårt omfattande kontaktnät genererar dynamik.
Det gör att vårt kandidaturval har fokus på framtiden. Vi använder oss av en avancerad Executive Search.

Ökad kunskap leder till ökad förståelse och större träffsäkerhet
Varje uppdrag är nytt och unikt. Våra uppdrag utgår från verksamhetens mål. Vi fäster stor vikt vid beskrivningen av uppdragets profil och tar på oss rollen som sparringpartner i utvecklingsprocessen.

Att värdera och bedöma människor är en grannlaga uppgift som kräver professionalism och relevanta verktyg. Utöver traditionella Executive Search använder vi oss av beprövade och väl utvecklade värderingsinstrument, som rymmer självbildsanalys och assessmentcenter metodik (arbetsrelaterat test med hög validitet). En viktig parameter är kandidatens förmåga att verka genom ett aktivt och modernt ledarskap. En grundläggande hörnsten i vår samlade bedömning är kandidatens egen process och engagemang. Vi stöttar aktivt kandidaten i uppdraget för att på bästa sätt möjliggöra att hon/han utövar sin viktiga undersökningsplikt.

Helhetssyn ger bra beslutsunderlag
Allsidig och strukturerad information ger båda parter förutsättningar att fatta kloka beslut. För uppdragsgivaren blir vår gemensamma tolkning av kandidatens förutsättningar avgörande. För kandidaten intar vi en objektiv och neutral position där såväl för- och nackdelar belyses och diskuteras utifrån givna förutsättningar.