Om oss

Långsiktiga och bra lösningar bidrar till ett stort mervärde för dig som kund och kandidat.

Vi är specialister på att rekrytera. Vår kompetens finns inom chefsrekrytering, företagsledning och rådgivning med ett tydligt fokus på framtiden. Vår arbetsmodell bygger på att finna kandidater via Executive Search. Processen gör att kvalificerade kandidater alltid garanteras fullständig sekretess. Vi följer ESK:s etiska regler, vilket innebär att väl beprövade metoder och tydliga etiska regler är hörnstenar i vår verksamhet.