Kandidat

Mandat Chefsrekrytering är verksamma inom näringsliv, organisationer och offentlig förvaltning på företagsledningsnivå. Vårt fokus är ledarrollen. Vi täcker de flesta branscher och verksamheter.

Du kan kontakta oss per telefon eller via vår infoadress.