GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning

▪ Jag samtycker till att Mandat Chefsrekrytering Handelsbolag behandlar mina personuppgifter. Mandat Chefsrekrytering kommer att spara uppgifterna och, i samband med de rekryteringsuppdrag som Mandat Chefsrekrytering åtar sig att utföra åt tredje part, behandla dem i syfte att matcha profil mot kandidater. Uppgifterna kan komma att sparas till dess att jag själv begär att de skall raderas eller att Mandat Chefsrekrytering på eget initiativ bedömer att uppgifterna inte längre är aktuella. Vid begäran om att uppgifterna skall tas bort kontaktas info@mandatchefsrekrytering.se 
▪ Kontaktinformationen till tillsynsmyndigheten Datainspektionen är: – Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Fax: 08-652 86 52 – Postadress Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm